Brusni kolutovi na dršci (Lepezasti brusevi)

Brusni kolutovi na dršci (Lepezasti brusevi)

Brusni kolutovi sa otvorom

Brusni kolutovi sa otvorom

Brusni kolutovi sa navojem

Brusni kolutovi sa navojem

Brusni valjci

Brusni valjci

Brusni prstenovi

Brusni prstenovi

Lamelasti brusni diskovi (LBD)

Lamelasti brusni diskovi (LBD)

GRANULACIJE BRUSEVA OD BRUSNOG PLATNA
Vrsta proizvoda Vrsta abraziva Granulacije (FEPA)
Brusni kolutovi na dršci Brusno korund platno P40, P60, P80 … P240
Brusni kolutovi sa otvorom Brusno korund platno P40 – P600
Brusni kolutovi sa navojem M14 Brusno korund platno P40 – P600
Brusni valjci ø19 Brusno korund platno P60 – P320
Brusni prstenovi Brusno korund platno P40 – P600
Lamelasti brusni diskovi Brusno korund platno P40 – P120
Scotch Brite brusni kolutovi na dršci

Scotch Brite brusni kolutovi na dršci

Scotch Brite brusni kolutovi na dršci

Scotch Brite brusni kolutovi na dršci

Scotch Brite brusni kolutovi sa otvorom

Scotch Brite brusni kolutovi sa otvorom

Scotch Brite brusni flap diskovi

Scotch Brite brusni flap diskovi

Scotch Brite brusni valjci

Scotch Brite brusni valjci

Scotch Brite lamelasti brusni diskovi

Scotch Brite lamelasti brusni diskovi

GRANULACIJE BRUSEVA OD SCOTCH BRITE BRUSNE RUNE
Vrsta abraziva Oznaka Granulacija Granulacija (FEPA)
Aluminijum oksid – korund AC2 Extra Coarse 80
Aluminijum oksid – korund AC1 (Co) Coarse 80/100
Aluminijum oksid – korund AM (M) Medium 120
Aluminijum oksid – korund GM Medium 150
Aluminijum oksid – korund AF (F) Fine 180
Aluminijum oksid – korund AVF (VF) Very Fine 280
Silicijum karbid – SiC SM (SiC M) SiC Medium 120
Silicijum karbid – SiC SUF 600 (UF) SiC Ultra Fine 600
Cirkon korund ZF Fine 180
Polir materijali od filca

Polir materijali od filca

Polir materijali od sisala, platna, flanel pamuka i čoje

Polir materijali od sisala, platna, flanel pamuka i čoje

Gumeni valjci i nosači, trnovi i PVC podloge

Gumeni valjci i nosači, trnovi i PVC podloge