MK-0 < 2 ct (0,25 ct - 1,50 ct)

MK-0 < 2 ct (0,25 ct – 1,50 ct)

MK-0 ≥ 2 ct (2,00 ct - 5,00 ct)

MK-0 ≥ 2 ct (2,00 ct – 5,00 ct)

MK-1 < 2 ct (0,25 ct - 1,50 ct)

MK-1 < 2 ct (0,25 ct – 1,50 ct)

MK-1 ≥ 2 ct (2,00 ct - 5,00 ct)

MK-1 ≥ 2 ct (2,00 ct – 5,00 ct)

Višezrni MK1 ø 7

Višezrni MK1 ø 7

Višezrni MK1 ø 9.5

Višezrni MK1 ø 9.5

Impregnirani MK-1 ø 8

Impregnirani MK-1 ø 8

Impregnirani MK-1 ø 10

Impregnirani MK-1 ø 10

Impregnirani MK-1 ø 14

Impregnirani MK-1 ø 14

Poravnjivač Roleta

Poravnjivač Roleta

Poravnjivač Roleta

Poravnjivač Roleta

Informacija: Nosač rolete na slici je zaseban artikal koji se može poručiti
DIAFORM

DIAFORM

FORTUNA

FORTUNA

JUNG

JUNG

SCHAUDT

SCHAUDT

Igličasti dijamantski poravnjivač

Igličasti dijamantski poravnjivač

Igličasti dijamantski poravnjivač

Igličasti dijamantski poravnjivač

Igličasti dijamantski poravnjivač

Igličasti dijamantski poravnjivač

Zrnasti dijamantski poravnjivač

Zrnasti dijamantski poravnjivač

Ispitivač tvrdoće Rockwell Tip 125

Ispitivač tvrdoće Rockwell Tip 125

Ispitivač tvrdoće Rockwell Tip 126

Ispitivač tvrdoće Rockwell Tip 126

Ispitivač tvrdoće Rockwell Tip 127

Ispitivač tvrdoće Rockwell Tip 127

Ispitivač tvrdoće Rockwell Tip 128

Ispitivač tvrdoće Rockwell Tip 128

Dijamantski poravnjivači i ispitivači tvrdoće

Dijamantski poravnjivači i ispitivači tvrdoće

Dijamantski poravnjivači i ispitivači tvrdoće

Dijamantski poravnjivači i ispitivači tvrdoće