Primer obeležavanja dijamantskih ili borazon brusnih tocila
6A2

6A2

Za naručivanje dijamantskih ili borazon tocila potrebno je navesti podatke koji ih opisuju.
Prikazan primer je dijamantska brusna ploča standarnog brusnog oblika 6A2.
Iznad ili ispod svakog polja u okviru prikazanog primera je prozor koji sadrži objašnjenje pojedinačnih elemenata obeležavanja tocila ove prodajne vrste.
Prozor sa objašnjenjem se pojavljuje ili uklanja jednim klikom na željeno polje.
1A1

1A1

1A1R

1A1R

1A1-1

1A1-1

1V1

1V1

1C9

1C9

1M2

1M2

1L1

1L1

1FF1

1FF1

1SVM

1SVM

3A1

3A1

3F1

3F1

4A2

4A2

4BT9

4BT9

4ET9

4ET9

4V2

4V2

4V9

4V9

6A2

6A2

6A2D

6A2D

6A9

6A9

6AA9

6AA9

6C2

6C2

6V9

6V9

9A3

9A3

9U3

9U3

11A2

11A2

11V9-70

11V9-70

11VV9

11VV9

11V2

11V2

12A2-45

12A2-45

12A2-45S

12A2-45S

12A2-20S

12A2-20S

12A2

12A2

12B2

12B2

12B9

12B9

12C9-20

12C9-20

12C9

12C9

12V2

12V2

12V5

12V5

12V9-25

12V9-25

12V9-45

12V9-45

14A1

14A1

14B1

14B1

14F1

14F1

14EE1

14EE1

Dijamantska i CBN tocila

Dijamantska i CBN tocila

Dijamantska i CBN tocila

Dijamantska i CBN tocila

Štiftovi na bakelitnom vezivu

1A1W

1A1W

Štiftovi na galvanskom vezivu

Štiftovi - tip A

Štiftovi – tip A

Štiftovi - tip B

Štiftovi – tip B

Dijamantski štiftovi

Dijamantski štiftovi

Dijamantski štiftovi

Dijamantski štiftovi

Dijamantske brusne turpije

Dijamantske brusne turpije