Univerzalno brusno platno

Univerzalno brusno JF pamučno platno namenjeno brušenju profilisanih delova.
Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta koji se obrađuje.
Namena univerzalna za metaloprerađivačku industriju, čelike, inox, obojene metale.

Brusni papir za ručnu upotrebu i upotrebu pomoću ručnih vibracionih mašina.

Raspoložive granulacije: P40- P600

Za Vaše potrebe konfekcioniramo šmirglu u željenim dimenzijama